پیچک ( سید مهدی نژاد هاشمی )

(م شوریده )

عناوین مطالب
- تو می دانی یتیمی بی نوایم::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- در خواب قدم بر دل غریب می زنی::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- نمی بایست پیمان با تو بستن ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- ای یار سری به منزل ما نزدی::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- چو اشکی رفت - باران را نگهدار::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- گویا که تو هم فهم نداری هرگز::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- نمی فهمم چه می گویی نزن غُر::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- انگار سالهاست بهاری نیامده ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- قلم فرا تر از زمان::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- کفشهایم را دوست ندارم::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- مرا ببخش - مراببخش::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- خلائق خاک بر سر جملگی زاری کنید::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- عاشقانه ترین :: اگر چو آیینه گویم (سید مهدی نژاد هاشمی )
- فانوس: : فانوس را به کابوس هایم ( سید مهدی نژاد هاشمی )
- خوش آن وقتی که غم خوارم تو باشی ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- ابراز من در دل سیاه شد چه فایده ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- سهمم از تنهایی بین من و ما کم نبود ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- در هوای کسی نمی چرخید ، ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- انگار دل از عشق گریزان شده است::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- شعله به عالم زده سوگ تو ای سر جدا::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- نگاهت را که می دزدی زمان برعکس ::(سید مهدی نژاد هاشمی)
- روزی که(( می)) از صورت مهتاب بجوشد::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- بر قوس رنگین کمان ایستاده::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- رفت سوی آن باغ که بهار:: (سید مهدی نژاد هاشمی )
- نگاه کن که پس از این چه زود خواهم رفت:: (سید مهدی نژاد هاشمی)
- دلم گرفته ::دلم گرفته تو را در برم نمی بینم(سید مهدی نژاد هاشمی )
- هرچند که افسرده و بی یاری دل::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- دیشب چراغ آسمان را خواب دیدم::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- بی شرم مگس نقشه ی خود باطل کن ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- اوضاع این دیوانه خراب است بیا برگردیم ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- وقتی دل از نبود تو دلگیر می شود :: (سید مهدی نژاد هاشمی )
- ای عجب غافل شدم یارم گذشت ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- اندوه سطح پنجره ها را گرفته است ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- امشب که سرم باد حقایق خورده ::(سید مهدی نژاد هاشمی)
- عاشقی ذره ذره می بارید:: نفس کوچه ها معطر بود(سید مهدی نژاد هاشمی )
- رباعی و دو بیتی ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- اسیر پنجه ی تقدیر و مکر شیطانم::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- باگامهای خسته غریبا رسیده ای::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- منو تنهایی وحسرت ...سه نقطه::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- یک روز می یاد که عاقبت(سید مهدی نژاد هاشمی )
- ساقی برسان جام شرابت که دگر تابی::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- به فدایت دل من شد که وفایی بدهی::(سید مهدی نژاد هاشمی)
- ای رهگذر از کوی ما جانم هواخواهت ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- عشق یعنی محفل دلدارها :: (سید مهدی نژاد هاشمی )
- خداحافظ ، برایت بود راحت::(سید مهدی نژاد هاشمی)
- قلم بنداز و راحت کن خیالت را :: (سید مهدی نژاد هاشمی )
- ای یار سری به محمل ما نزدی::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- در اوج یک ناباوری دیر آمدی زیبای من::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- جانا چه شد دیوانگی ::(سید مهدی نژاد هاشمی )
- خداوندا در این دنیای وانفسا :: (سید مهدی نژاد هاشمی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد